Ekonomové varují, že dlouhodobá nezaměstnanost může jednotlivým krajům i celé ekonomice způsobit vážné potíže.

Podobné problémy jako ČR zažívají Itálie, Řecko, Německo nebo Polsko nebo Belgie. Slovensko je na tom nejhůře nejen mezi zeměmi EU, ale také mezi všemi zeměmi OECD. Více než rok je tam bez práce 61 procent nezaměstnaných a více než půl roku 76 procent.

Nejlépe dopadli Japonci

Dlouhodobá nezaměstnanost téměř neexistuje v Japonsku. V porovnání s Evropou je to dáno i tím, že jsou tam zažitá jiná pravidla pracovního trhu a nezaměstnanost je tam obecně velmi nízká.

Průměr 19 sledovaných zemí EU dosahuje 45 procent, ve všech zemích OECD je to 30 procent. V USA nebo Kanadě s dlouhodobou nezaměstnaností bojuje pouze každý desátý.

Z Evropských zemí je na tom nejlépe nečlen EU Norsko, podíl těch, co jsou bez práce déle než rok je 6,4 procent.

Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu lidí bez práce (v %)
země více než půl roku více než rok
Německo 68,5 50,0
Maďarsko 65,4 42,2
Polsko 70,2 49,7
Česká republika 69,6 49,9
Slovensko 76,4 61,1
Itálie 74,1 58,2
Norsko 20,6 6,4
USA 22,0 11,8
Belgie 64,7 46,3
Rakousko 41,0 24,5
Kanada 18,6 10,1
Japonsko 10,1 0,6
zdroj: OECD

Vláda chce problém řešit rekvalifikacemi

Na závažnost problému upozorňuje i Národní akční plán zaměstnanosti na příští dva roky, který tento týden schválila vláda. Počet dlouhodobě nezaměstnaných podle dokumentu loni vzrostl o 27 tisíc na téměř 220 tisíc osob. Ohroženi jsou zejména staří lidé, absolventi, ženy a příslušníci romských komunit. Kabinet chce v roce 2006 pětinu takto postižených lidí rekvalifikovat.

Důvodů, proč si lidé ani za 12 měsíců nejsou schopni sehnat práci, je podle expertů mnoho. Starší generace zvyklá na práci v těžkém průmyslu nebo zemědělství se nedokáže přizpůsobit měnící se ekonomice a požadavkům zaměstnavatelů. "Řada lidí ani nemá zájem si nějaké zaměstnání hledat, protože je živí štědrý sociální systém státu," uvedl ekonom České spořitelny Luboš Mokráš.

Těžký návrat

"Strašák dlouhodobé nezaměstnanosti se nad lidmi vznáší také jako pozůstatek socialistického plánování. To preferovalo těžký průmysl a další odvětví, která dnes upadají. Nekvalifikovaná pracovní síla byla lákána do krajů a přeplácena. Nastavení normální tržní ekonomiky pak těmito odvětvími výrazně zatřáslo," řekl hlavní analytik Raiffeisenbank Ivo Nejdl.

Ekonomové upozorňují, že dlouhodobá nezaměstnanost kromě psychických problémů přináší i další nebezpečí. Čím déle je člověk nezaměstnaný, tím hůře se pak znovu do pracovního procesu zapojuje a není schopen v ní vydržet.