Jurečka v České televizi uvedl, že právě u žádostí jednotlivých restituentů, jichž je 56 000, není jasné, o kolik pozemků si požádají a kolik jich dostanou. Jurečka proto navrhuje, aby se půda vydávala jen do konce letošního roku, a pak mohli žadatelé dostávat jen finanční náhrady, a ne už půdu. Uvedl, že přechodné období není potřeba, protože tyto restituce se provádějí od roku 1991.

Zmínil, že se záhy ukázalo, že mnozí nemohli  dostat původní pozemky, tak jim byly nabídnuty nejen náhradní pozemky, ale i finanční náhrady.

Jasnější je situace u jednotlivých resortů, které žádají 220 000 hektarů, i když stát jich má jen 168 000. Tak se ale dá vyjednávat a další ministerstva by mohla své požadavky zredukovat. Nejvíce jich požaduje ministerstvo životního prostředí.