Britská sleva je pravidlo, které pro Velkou Británii vymohla v roce 1984 tehdejší premiérka Margaret Thatcherová. Znamená, že země dostává z unijního rozpočtu zpět část peněz, které tam odvádí. Pravidlo má Británii ochránit od toho, aby do EU odváděla více peněz, než z ní dostává. V dnešní době je sleva asi 4,6 miliardy eur ročně.

Evropská komise včera navrhla, aby se částka postupně snižovala, až by v roce 2011 úplně zanikla. EK tvrdí, že podmínky, za kterých s pravidlem souhlasila, se za dvě desítky let změnily. Ostrovní země byla tehdy jednou z nejchudších v unii, dnes je tomu naopak.

Komise chce pravidlo nahradit jiným, podle něhož by méně mohly platit všechny země, které do rozpočtu dávají více peněz, než  z něj čerpají. Na tomto kroku by kromě Rakouska a právě Británie vydělaly všechny zbývající státy EU.

ČR bude z unie jen brát

Komise uvedla, že příští rok by Česká republika měla z unijního rozpočtu mít k dispozici na dotacích asi 30 miliard korun. Pokud návrh EK projde, částka se zvýší o další 2,2 miliardy.

Kolik ale ČR nakonec bude moci čerpat, se neví. Závisí to na rozložení peněz v jednotlivých fondech. Určeno je pouze to, že rozdíl mezi příspěvkem ČR do rozpočtu a příjmy z něho by měl být 3,2 procenta ve prospěch ČR.

Co z nabídnutých peněz ČR nakonec využije, závisí jen na státu. Zda bude dost připraven tyto dotace čerpat.  Musí připravit dostatek projektů, na které unie peníze uvolní. Ekonomové už teď říkají, že celou sumu, která bude k dispozici, ČR určitě nevyčerpá.