Cestovním kancelářím a agenturám uložila vloni inspekce pravomocně 96 pokut v celkové hodnotě téměř 1,9 miliónu korun.

Během roku provedli inspektoři dohromady 276 kontrol cestovek a porušení předpisů zjistili v 99 případech, což je 35,9 procenta všech prověrek. Jedná se o nepatrné zlepšení proti roku 2013, kdy jich chybovalo 36,7 procenta.

Polovina chyb se týkala reklamací

"I přes určitá zlepšení, která jsme v této oblasti zaznamenali, jako je například snížení poměru nekalých obchodních praktik nebo lepší kázeň v informování o cenách, nemohou být spotřebitelé se stavem služeb v cestovním ruchu zcela spokojeni," řekl ředitel ČOI Mojmír Bezecný. "Stále jsou spotřebitelé mylně informováni o svých právech při uplatnění reklamací a jejich vyřizování zůstává nadále slabinou řady cestovních kanceláří a agentur," dodal.

Na reklamace připadla loni polovina chyb – firmy například klientům tvrdily, že reklamaci lze uplatnit jen do 14 dnů místo zákonem stanovené měsíční lhůty. Nejméně jedna kancelář nepravdivě informovala, že při objednávce pro manželský pár si musí cestovní pojištění koupit oba manželé nebo žádný.

Specifické byly i dva případy diskriminace. V jednom firma sdělila zájemci, že zájezd je určen výhradně občanům jedné národnosti, a ve druhém byla účast bez zdůvodnění omezena věkem nad 18 let.