V samotném prosinci obchodní bilance skončila schodkem tři miliardy korun, což byl v meziročním srovnání o 7,2 miliardy lepší výsledek.

Celkovou bilanci v prosinci příznivě ovlivnilo zejména meziroční snížení deficitu bilance minerálních paliv o 7,6 miliardy korun. Nepříznivý vývoj byl patrný u bilance obchodu s chemickými výrobky, kde došlo k meziročnímu prohloubení deficitu o 1,4 miliardy. Přebytek obchodu se stroji a dopravními prostředky zůstal ve srovnání s prosincem 2013 beze změny.

Pomáhá zlevnění ropy

„V závěru roku se již začal ve větší míře projevovat pozitivní efekt levné ropy v podobě poklesu korunové hodnoty dovážené ropy a ropných produktů. ČR tak přímo šetří za tyto suroviny a tyto úspory se začínají postupně rozprostírat v ekonomice. Budou znamenat několik desítek miliard, které nebudou muset firmy a domácnosti platit za pohonné hmoty a budou je moci využít jinak,” uvedl analytik ČSOB Petr Dufek.

Celoroční přebytek 157 miliard korun podle něj znamená zlepšení o více než 50 procent.

„Tento posun jde na vrub ropy jen z části. Hlavním motorem exportu, a tedy i rostoucího přebytku obchodu jsou automobilky, které vykazují silné přírůstky produkce i nových zakázek,” dodal Dufek.

Zahraniční obchod se státy EU skončil přebytkem 32,1 miliardy korun a byl tak meziročně o 4,7 miliardy vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zmenšil o tři miliardy na 33,7 miliardy korun. Vývoz v národním pojetí se v prosinci meziročně zvýšil o deset procent na 235,9 miliardy korun a dovoz o 6,3 procenta na 238,9 miliardy korun.