Evropská komise po mnoha měsících zkoumání dospěla k závěru, že státní pomoc poskytnutá ČSOB nepředstavuje porušení pravidel EU.

Podpory dostala banka podle komise před vstupem do EU, byly finančně ohraničeny a šlo je použít jen ve vymezené časové lhůtě. "Tato opatření nejsou tudíž aplikovatelná po vstupu a komise je nemůže zpochybňovat," stojí v tiskovém prohlášení EK.

Stát v roce 2000 od ČSOB odkoupil problémové úvěry, cenné papíry či nemovitosti zkrachovalé IPB za 170 miliard korun. Kromě toho centrální banka kryje ČSOB rizika spojená s chybějícím majetkem či soudními spory

Pomoc Agrobance není jednoznačná

Záruky, které dostala Agrobanka, nejsou podle podle komise dostatečně definovány. Vyšetří¨tak, jaký dopad na stát by mělo, kdyby se současný majitel banky, GE Capital Bank, rozhodl využít některých podmínek kupní smlouvy. Mezi ně patří například to, že by stát kryl škody, které by GE Capital měla kvůli žalobám.

Podle komise je nejasná i ta část smlouvy, která by mohla českou vládu přinutit ke zpětnému odkupu části aktiv Agrobanky.

"GE je toho názoru, že podobná odškodnění tvoří nedílnou součást každé obvyklé obchodní transakce. Evropská komise chce tento fakt ověřit a získat o těchto opatřeních více informací,"  řekla Novinkám mluvčí GE Capital Bank Eva Chaloupková.

Ministerstvo financí vítá, že šetření bank už skončila

Evropská komise už dříve uznala, že státní pomoc Komerční bance a České spořitelně byla v pořádku. Stát do bank investoval miliardy korun, aby je očistil od špatných úvěrů před jejich prodejem Societé General, respektive Erste Bank.

"Jednání byla náročná a trvala dva roky, je to dobrá správa pro stabilitu českého bankovního sektoru," komentoval výsledky šetření ministr financí Bohuslav Sobotka

Ministerstvo financí ocenilo, že komise u patnácti případů státní podpory uznala, že pomoc byla v pořádku. U případu Agrobanky stát předloží další argumenty a bude se snažit, aby i tyto záruky komise nakonec uznala.