Grafické zpracování loga vychází z hlavního symbolu české státnosti - národní vlajky, ve spojení s už zavedeným názvem "Czech Republic". Zjednodušený název "Czechia" (podle českého ekvivalentu "Česko") se podle agentur při komunikaci v zahraničí neosvědčil, a to zejména z důvodu časté záměny s "Czechenia", tedy Čečensko.

Základem je jednotná image

"Logo České republiky už existuje v 19 jazykových mutacích, tedy anglicky, arabsky, česky, čínsky, dánsky, finsky, francouzsky, holandsky, hebrejsky, italsky, japonsky, maďarsky, německy, norsky, polsky, portugalsky, rusky, španělsky a švédsky," vyjmenoval ředitel agentury CzechTourism David Gladiš. Pro srozumitelnější komunikaci v mimoevropských zemích je podle něj k dispozici i varianta s dodatkem "Střední Evropa".

Nové logo České republiky už používají při akcích v zahraničí vedle agentur především čeští exportéři. "Naším společným cílem je podpořit tyto firmy sjednocenou prezentací země a posílením jednotné ,image', která dnes České republice stále ještě chybí," upozornila Jitka Hanzlíčková, která je dočasně pověřena řízením agentury CzechTrade.

V minulosti doplatila na nedostatečnou jednotnou propagaci na veletrzích, kde českou účast zaštiťoval stát, i řada domácích vystavovatelů. Návštěvníci si totiž museli v českém sektoru často zjišťovat jejich národnost, která nebyla na první pohled patrná z výzdoby.

Logo propagují i velké firmy

Podle ředitele CzechInvestu Martina Jahna je důležité, aby prezentace ČR a jejího potenciálu byla seriózní, srozumitelná a nezaměnitelná. CzechInvest i další agentury mohou však zatím kvůli limitovaným zdrojům vynakládat na propagaci jen relativně malé částky.

Logo přijalo za své také už několik desítek institucí a taktéž soukromých subjektů, například Plzeňský Prazdroj, většina incomingových cestovních kanceláří, Národní federace hotelů a restaurací, Národní muzeum, Pražská informační služba, kraje a řada měst a obcí. 

Nová, sjednocená forma prezentace České republiky v oblasti obchodu a investic byla připravena pro využití v celkové koncepci jednotné prezentace ČR v zahraničí, kterou by mělo připravit ministerstvo zahraničních věcí do října.