„Při kontrole zásilky potravin z Vietnamu SZPI ve spolupráci s Celním úřadem pro Středočeský kraj zakázala vstup 3,6 tuny nevyhovujícího zboží do vnitřního trhu EU. Dle deklarace na průvodní dokumentaci měl kontejner obsahovat 900 kg nakládaných cibulek, kontrola ale prokázala, že kontejner obsahuje 3600 kg nakládaných cibulek ve dvacetilitrových plastových kanystrech a další celně nedeklarované potraviny. Kontrola se uskutečnila v celním prostoru Rudná u Prahy,“ informoval mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.

V zásilce nakládaných cibulek z Vietnamu byly larvy i plíseň

V zásilce nakládaných cibulek z Vietnamu byly larvy i plíseň.

FOTO: SZPI

Na sebe naskládané kanystry s cibulkami se v kontejneru vlastní vahou zdeformovaly a ve vyteklém obsahu inspekce zjistila přítomnost hmyzu v různých vývojových stadiích – larvy, kukly – a částečně i plíseň.

Vzhledem k poškození obalů nebylo možné vyloučit kontaminaci obsahu kanystrů, a proto SZPI nevpustila celou zásilku nakládaných cibulek do volného oběhu. Nevyhovující potravina, která mohla směřovat např. do provozoven společného stravování, se tak nedostala ke spotřebiteli.