V oblasti dodržování cenových předpisů provedla loni SEI 552 kontrol, což je nejvíce v historii. Kontroly se nejvíce týkaly fotovoltaických elektráren, porušení zákona o cenách bylo zjištěno u 111 z nich.

Nejčastěji inspektoři zjistili vyšší instalovaný výkon, než určovala vydaná licence. "Byly také případy, kdy elektřina vykázaná a naměřená byla z části vyrobená z jiného než obnovitelného zdroje," dodala Vymlátilová.

Zbylá část provedených kontrol připadla na výrobce kombinované elektřiny a tepla, malé vodní elektrárny, bioplynové stanice, spalování biomasy a čističky odpadních vod.