Účet za uskutečněný hovor vystavuje v tomto případě pouze alternativní operátor. Částku, kterou zákazníci zaplatili navíc, jim Telecom vrátí.

Crha nedokázal odhadnout, jakého počtu lidí se chyba týká, ani kolik peněz Telecom omylem vyúčtoval. Zdůvodnil to různým zúčtovacím obdobím klientů. Dodal, že kompenzaci obdrží každý bez nutnosti reklamace. Těm uživatelům, kteří svůj účet dosud neuhradili, Telecom prodloužil splatnost o jedno až dvě zúčtovací období. Účet s nesprávně uvedeným mezinárodním hovorným tak mohou zaplatit současně až s nejbližší fakturací, kde jim bude uvedená částka odečtena.

V lednu, kdy se Telecom chyby dopustil, poskytoval volbu operátora Aliatel a Contactel.