„Vzhledem k zamítavé odpovědi, kterou Eurovia zaslala, přistoupí nyní Ředitelství silnic a dálnic k vypsání výběrového řízení na zhotovitele oprav, aby mohly mosty co nejdříve sloužit motoristické veřejnosti a byl odstraněn jejich havarijní stav,“ uvedlo ŘSD na svých stránkách.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

ŘSD také začne vymáhat finanční prostředky na opravu obou mostů po zhotoviteli, kterým je sdružení firem v čele s Eurovií CS. Náklady na opravu mostů odhaduje ŘSD na 20 miliónů korun.

Eurovia v dopise podle ŘSD odmítla odpovědnost za technický stav mostů na základě dvou argumentů. Jedná se o použití studeného odvalu na údajný pokyn ŘSD a nedostatečná údržba mostů ze strany ŘSD.

Mostní konstrukce, jejichž technická životnost se má blížit 100 rokům, se nemůže po čtyřech letech provozu dostat do havarijního stavuŘSD

Studený odval ve stavbě není, ukázaly sondy

ŘSD ale tvrdí, že studený odval byl zmíněn pouze jako možný druhotný materiál. Podle informací státní organizace navíc sondy pod povrch dálnice odhalily jiný materiál než normovaný studený odval. „Materiál skutečně zastižený kopanými sondami v násypech nemá chemické a geofyzikální vlastnosti požadované závaznými technickými předpisy,“ informuje ŘSD.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Zátěžové testy mostu v Ostravě.

Podle oficiálního prohlášení navíc ŘSD věnovalo údržbě standardní, po odhalení technických problémů dokonce nadstandardní pozornost. „Je třeba jasně uvést, že mostní konstrukce, jejichž technická životnost se má blížit 100 rokům, se nemůže ani při zcela zanedbané údržbě po čtyřech letech provozu dostat do havarijního stavu,“ uvádí ŘSD.