"Nicméně úřady práce registrovaly o 2 916 lidí bez práce méně," uvedlo ministerstvo. Vývoj označilo za příznivý. Podle něj je dán hlavně rostoucím počtem sezónních míst v zemědělství a stavebnictví.

Z regionů nezaměstnanost nejvíce poklesla v jižních Čechách na Písecku (3,9%) a Českokrumlovsku (3,8%). Největší nárůst na druhou stranu zaznamenaly úřady práce na Klatovsku (1,6%).

Absolventů je na úřadech práce méně než loni

Analytici očekávali, že nezaměstnanost v červnu kvůli přílivu absolventů ze škol vzroste nad deset procent. Úřady práce ale letos zaregistrovaly méně absolventů škol než ve srovnatelném období v předcházejícím roce.

"Stagnaci nezaměstnanosti můžeme považovat za velmi dobrou zprávu.  V minulosti každoročně docházelo v letních měsících k přechodnému nárůstu nezaměstnanosti v souvislosti s příchodem nových absolventů na trh práce. Tentokrát jsme se tohoto jevu nedočkali," řekl ekonom Volksbank Vladimír Pikora.

Podle něj je příčinou to, že ve školách skončil populačně slabší ročník a také fakt, že noví absolventi si stále lépe hledají zaměstnání. "Trh práce totiž  více  než  v minulosti upřednostňuje mladé lidi, kteří jsou pružní, přizpůsobiví, umí cizí jazyky a zvládají práci s informačními technologiemi," řekl Pikora.

Mladí lidé také tráví čas po studiu stále více v zahraničí na studijních pobytech, a na úřad práce se tak registrují až po návratu.