Centrální banka využije zisk stejně jako v předchozím roce především na snížení kumulované ztráty 50,5 miliardy korun z minulých let.

Oslabení kurzu koruny zlepšuje hospodaření centrální banky, protože oslabený kurz zvyšuje korunovou hodnotu držených devizových rezerv, a tím vytváří účetní zisk ČNB. Vytváření zisku ovšem není hlavní úlohou ČNB. Tou je péče o cenovou stabilitu.

Hospodaření ČNB
Rok
Zisk/ztráta
2014
56,6 mld. Kč
2013
73,1 mld. Kč
2012
2,9 mld. Kč
2011
35,4 mld. Kč
2010
- 9,7 mld. Kč
2009
18,5 mld. Kč
2008
29,1 mld. Kč
2007
- 37,5 mld. Kč
 Zdroj: ČNB 

Loňský výsledek by přitom mohl pomoci centrální bance kumulovanou ztrátu zcela uhradit. Podle zákona ovšem o využití vytvořeného zisku rozhoduje bankovní rada. ČNB ze svých výnosů hradí náklady na svoji činnost.

Vytvořený zisk ČNB používá podle zákona k doplňování rezervního fondu a dalších fondů vytvářených ze zisku a k ostatnímu použití zisku v rozpočtované výši. Zbývající zisk odvádí do státního rozpočtu. Roční zprávu o výsledku svého hospodaření ČNB předkládá nejpozději do tří měsíců po skončení kalendářního roku k projednání Poslanecké sněmovně.