Po dvou předchozích letech, kdy byla sklizeň negativně ovlivněna počasím, by tak letošní sklizeň mohla být "normální". V roce 2002 část úrody zničily  povodně a v roce 2003 extrémní sucha. Klimatologové na letošní léto nepředpokládají žádnou podobnou kalamitu.

"Příznivý, mírný průběh zimy s dostatečnými srážkami a bez extrémních mrazů umožnil ozimům přezimovat téměř beze ztrát a rovněž v průběhu jara nedošlo ke kalamitní situaci, která by podstatně ovlivnila předpokládané výnosy zemědělských plodin," uvedl Český statistický úřad (ČSÚ).

Zemědělci nejčastěji vysévají na pole obilí. Letos tvoří více než 60 procent osetých ploch. Zvyšuje se také podíl řepky. Podle analýzy ČSÚ je to i tím, že je to hlavní surovina, z níž se vyrábí bionafta.