Celkem inspektoři zkontrolovali 152 sběren a porušení předpisů zjistili v 60 případech. Nejčastěji porušili provozovatelé sběren zásady poctivosti prodeje, například tím, že nesprávně účtovali cenu vykoupených surovin nebo používali váhy bez platného úředního ověření.

Při porovnání výsledků kontrol sběren v roce 2014 s předchozími roky poměr zjištění opět vzrostl.

„Nárůst poměru zjištěných porušení při této podnikatelské činnosti je znepokojivý a svědčí o nerespektování zákonů provozovateli výkupen druhotných surovin,” uvedl ústřední ředitel ČOI Mojmír Bezecný.