Například v Irsku mělo podle prezidenta Hospodářské komory ČR Jaromíra Drábka po vstupu na společný trh problémy 30 procent malých a středních podniků, které musely restrukturalizovat či změnit výrobu nebo dokonce zanikly. V Portugalsku, které se ve využívání strukturálních fondů řadí mezi nejméně úspěšné země, mělo obdobné problémy dokonce 50 až 70 procent těchto podniků.

Podle generálního ředitele agentury CzechIndustry Bohumíra Páleníka existuje celá řada možností, jak zpracovat projekt se žádostí o poskytnutí dotace. Podnikatel si jej může zhotovit sám, ale pomoc nabízí i HK ČR nebo regionální rozvojové agentury. Firma si může nechat projekt vypracovat také u profesionální společnosti. Drábek však připustil, že profesionální zpracování projektu stojí desítky tisíc korun. Vynaložit 30 až 80 tisíc korun je ale pro řadu malých podnikatelů neúnosné.

Vstup na jednotný trh považuje Drábek za veliký zásah do chodu firmy. Za nejdůležitější označil důkladnou informovanost malých a středních podniků o možnostech, kde a jak získat prostředky na projekty. Proto také HK ČR společně s vládní agenturou CzechIndustry pracuje na vytvoření sítě informačních středisek pro podnikatele, které by měly být ve všech 205 pověřených obcích ČR. Letos vznikne prvních sto center.