Podle analytiků kompenzuje dobrý květnový výsledek nepříznivý deficit v dubnu.

"Na nízkém schodku se podepsal i vstup do EU. Před vstupem do EU se totiž prodejci předzásobili některým zbožím, u něhož očekávali růst cel. Červnová statistika proto podle nás nebude tak růžová jako květnová. Nízký deficit je jen jednorázový," řekl analytik Volksbank Vladimír Pikora.

Obchod drží nad vodou stroje

Meziročně se v květnu 2004 vývoz zvýšil o 33,9 procenta, dovoz o 32,1 procenta, schodek tak byl o 1,3 miliardy nižší než v květnu předchozího roku.

Na bilanci podle ČSÚ v květnu příznivě působil obchod se stroji, především s výpočetní a telekomunikační technikou, a s dopravními prostředky, aktivní část bilance se tady zvýšila o 9,5 miliard korun. Naopak se zhoršil se obchod s průmyslovým spotřebním zbožím.

Nový systém výpočtů

Se vstupem ČR do EU se změnil systém výpočtů dat o dovozu a vývozu. ČSÚ nově vychází z informací Intrastat. Hlášení o obchodu se zeměmi EU musí tím to způsobem každý měsíc podávat všechny firmy, které do zemí EU vyvážejí zboží za více než 4 milióny korun nebo dovážejí za více než dva milióny.

Nový způsob výpočtu znatelně ovlivnil podobu schodků u jednotlivých zemí. "Zejména v dovozu ze zemí EU je nyní značná část zboží původem z jiných teritorií. Obchodní bilance se státy EU tak skončila aktivem jen 0,7 miliardy Kč," uvedl ČSÚ. Výrazný schodek, 12,9 miliard, byl například v obchodu s Německem.

Naopak výrazně aktivní byla bilance s ostatními vyspělými tržními ekonomikami, evropskými tranzitivními ekonomikami a s rozvojovými ekonomikami. Pasivní bilanci má ČR i nadále s Čínou a Ruskem.

Podle Pikory se údaje budou ještě dál revidovat, protože stávající statistika vychází z údajů asi 85 procent firem.