Šetření, které každoročně probíhá již od roku 2004, opětovně  potvrdilo odlišný přístup mužů a žen k pivu, jakožto českému národními nápoji, i k jeho konzumaci.

Zatímco takřka osm z deseti mužů si v restauračním zařízení nejčastěji objedná pivo, ženy si mezi nápoji více vybírají. „Když si vezmeme skupinku pěti mužů v restauraci, čtyři z nich si objednají pivo. U žen je to pouze každá pátá,“ popsal zřejmě největší rozdíl ve vztahu k pivu v závislosti na pohlaví autor projektu, socio­log Jiří Vinopal. Ženy podle výsledků průzkumu při objednávce preferují spíše teplý či studený nealkoholický nápoj nebo víno.

Podíl konzumentů piva v české populaci se dlouhodobě příliš nemění. U mužů se pohybuje kolem 90 procent. U žen mírně klesl na 56 procent, dlouhodobě však osciluje kolem 60 procent. „Ačkoli podle letošních výsledků podíl žen pijících pivo mírně klesl, celkově tento trend nevybočuje z již přes deset let probíhajícího výzkumu,“ poznamenal Vinopal.

Pokud jde o vypité množství, muži vypijí v průměru za týden necelých osm půllitrů, zatímco ženy jen něco přes dva půllitry. Tomu by měla zhruba odpovídat i celková konzumace. Odborníci totiž odhadují, že na ženy připadá okolo 15 procent z celkové spotřeby piva v ČR.

Mezi největší i nejčastější pijáky patří muži ve věkové skupině 45 až 59 let, v ženské populaci jsou z tohoto pohledu nejaktivnější ženy ve věku mezi 30 a 44 lety.

Určité rozdíly mezi pohlavími lze vysledovat při výběru konkrétního druhu či značky piva. Zatímco u žen největší roli hraje doporučení okolí a také cena, muže nejvíce ovlivňují zvyklosti, chuť a původ piva. Mezi respondenty však nadále převládá podíl těch, kteří při nákupu piva hledí více na cenu než na značku či místo jeho výroby.

Ochucená piva i takzvané pivní mixy (radlery) jsou podle výsledků průzkumu oblíbenější mezi ženami než mezi muži, v oblibě je mají také mladší konzumenti.

Rozdílný je i pohled Čechů a Češek na světové prvenství České republiky ve spotřebě piva. Zatímco většina mužů považuje tuto skutečnost za pozitivní a jsou na ni patřičně hrdí, mezi respondentkami je větší podíl těch, které by se tímto prvenstvím raději moc nechlubily.