„V případě dvou šarží původem z Polska u rajčat a salátových okurek analýza prokázala přítomnost v EU nepovoleného pesticidu pro ošetření plodové zeleniny – dinotefuranu – a zelenina tak byla ošetřena nelegálním způsobem,” dodal mluvčí.

Limit pro obsah olova a kadmia překročila pouze jedna šarže kontrolované mrkve z Polska.

Inspektoři za dva měsíce platnosti vládního nařízení, které dovozcům ovoce a zeleniny ukládá povinnost hlásit dovoz dva dny před příjezdem, odebrali přes 600 vzorků. Kromě těžkých kovů a pesticidů zjistili také porušení odrůdové jednotnosti u brambor z Německa a Rakouska.