Zátěžové zkoušky, které ŘSD chystá na tento pátek, se tak uskuteční pouze na druhém z mostů, který slouží jako nájezd na dálnici.

Výpočet zatížitelnosti u více poškozeného mostu ukazuje na vysoké riziko, které by mohlo nastat, pokud by byl vystaven zátěžové zkoušce, uvedl Rýdl.

Během zátěžového testu najede na druhý z mostů (nájezd na dálnici) těžká technika, pomocí technického zařízení se bude rovněž zjišťovat schopnost stavby snášet vibrace, popsal Rýdl zkoušky, kterým chce ředitelství most vystavit.

Praskliny na mostech

Dva mosty, které byly uvedeny do provozu před šesti lety, mají problémy s posunem nosníků, sesedáním materiálu a objevují se na nich praskliny. Kvůli těmto problémům na ně ředitelství silnic zakázalo začátkem září vjezd kamiónům a omezilo povolenou rychlost pro osobní vozidla.

Další dopravní omezení včetně opětovného snížení rychlosti nyní hrozí u více poškozeného mostu. V současnosti po něm smějí projíždět auta maximálně padesátikilometrovou rychlostí.

Na závažnosti problémů s mosty a důvodech jejich vzniku se ale stát neshodne s jejich zhotovitelem, stavební společností Eurovia. Podle Eurovie je důvodem současného nerovnoměrného pohybu mostních opěr a praskání konstrukce navezení nevhodného materiálu do okolních násypů. Konkrétní materiál, takzvaný studený odval, požadovalo ŘSD, uvedla firma.

Spor o vady na zhruba devítikilometrovém úseku dálnice D47 v Ostravě vypukl v roce 2011, kdy ŘSD na poškozených úsecích nechalo provést první kontrolní vrty. Ty měly v materiálu dálničního násypu opakovaně odhalit odpad a další nevhodné látky, které do studeného odvalu nepatří, uvedlo ŘSD.