Přitom šeky lze používat v podobném rozsahu jako platební karty. Jednak s nimi lze platit na obchodních místech označených logem poskytovatele a jednak si je možné šek nechat proplatit na hotovost. Platba šekem je u obchodníků zdarma. Hodnotu šeku není nutné při nákupu vyčerpat, nestává se příliš často, že by obchodník na šek nechtěl vrátit. Přesto je vhodné mít raději šeky nižších nominálních hodnot.

Proplacení šeku na hotovost je zdarma pouze u poskytovatele. V bankách se platí většinou jedno až dvě procenta z hodnoty šeku, ve směnárnách se vzhledem k výši poplatků výměna zpravidla nevyplatí. V zahraničí je vždy výhodné mít šeky v měně dané země, jinak je nutné navíc počítat s poplatky za konverzi.

Pořízení není drahé

Člověk si cestovní šeky může koupit buď rovnou u poskytovatele (například American Express, Thomas Cook), nebo v bance. Nejběžnější jsou šeky denominované v hlavních světových měnách, zejména v eurech a amerických dolarech, běžně k dostání jsou také šeky v britských librách, švýcarských francích a kanadských či australských dolarech.

Nejlevnější poplatky za vydání šeků jsou u poskytovatele, kde se platí jedno procento z částky vydaných šeků. V bankách je to sice také jedno procento, ale kromě ČSOB a Raiffeisenbank si banky účtují minimální poplatky.

Například v Živnostenské bance je minimální poplatek 200 korun. Poplatek se vztahuje vždy na koupi šeků jedné společnosti a jedné měny. Některé banky snižují své minimální poplatky v případě, že klient hradí nákup šeků rovnou z účtu. Tak je tomu v České spořitelně, Komerční bance a Živnobance. Při koupi šeků se používá výhodnější kurs deviza prodej, takže jejich pořízení vyjde levněji než hotovost. 

Poplatky za vydání cestovních šeků (v Kč)
. Nákup v hotovosti
American Express 1%
Česká spořitelna* 1%,min. 50
ČSOB 1%
HVB Bank 1%, min 100
Komerční banka** 1%, min 50 max. 2000
Raiffeisenbank 1%
Živnostenská banka***  1%, min 200, max. 2000
* pro úhradu z účtu ČS 0,5 %, min 50 Kč, ** pro úhradu z účtu KB 1%, min 30, max 1000, *** pro úhradu z účtu ŽB 1%, min 50, max 2000

Vysoká bezpečnost

Šeky jsou poměrně velmi bezpečné. Při nákupu šeků se klient podepíše na určené místo na šeku, čímž vytvoří podpisový vzor. Při platbě šekem se musí klient podepsat podle podpisového vzoru. V případě jakýchkoli pochybností může obchodník chtít vidět pas, nebo si telefonicky ověřit platnost šeku.

Při koupi klient rovněž obdrží tzv. prodejní list, který slouží jako doklad o nabytí šeku. Při ztrátě či krádeži šeků je pak nutné předložit prodejní list a nahlásit identifikační čísla šeků, které budou zablokovány.

Pobočka poté obvykle do 24 hodin vydá šeky nové. Například u American Express je opětovné vydání zdarma, v bance je poplatek v řádu stokorun. I to je však o mnoho méně než cena za vydání nové karty.

Další výhodou šeků je, že mají časově neomezenou platnost, takže nespotřebované šeky si klient po příjezdu z ciziny nemusí měnit zpět.