Stejně jako v předchozím měsíci měly hlavní vliv na "dobrý" výsledek vyšší příjmy z daní a poplatků. Zhruba 95 procent příjmů tvoří daně a inkaso pojistného na sociální zabezpečení.

"Za šest měsíců letošního roku přišlo do státního rozpočtu celkem 366,6 miliardy korun, což představuje 48,6 procenta rozpočtu a meziroční růst o 31 procent," uvádí mluvčí MF Radek Němeček.

Stejně jako příjmy jsou ale vyšší i výdaje, v prvním pololetí se vyšplhaly na 416 miliard.  Nejvíce, a to více než třetina, jich směřuje do sociální oblasti.

"Čerpání sociálních dávek za první pololetí ve výši 163,7 miliardy korun představuje plnění rozpočtu na 52,3 procentech. Z těchto výdajů bylo 120 miliard vynaloženo na důchody," uvádí Němeček. Na sociální výdaje šla o šest procent větší částka než v prvních šesti měsících loni.

Rozpočet vylepšují daně

Analytik Komerční banky Daniel Kozel uvedl, že schodek je za červen tak nízký proto, že v šestém měsíci tradičně platí daně subjekty, které k tomu využívají daňové poradce.

"Zveřejnění deficitu státního rozpočtu za červen "pouze" 4,3 miliardy korun nevnímáme jako pozitivní informaci. Červen je totiž měsíc, kdy jsou příjmy povzbuzeny pozitivními sezónními efekty," uvedl Kozel. Doplnil, že v červnu rozpočet často dosahuje přebytků.

Rozpočet na letošní rok schválila Poslanecká sněmovna s rekordním schodkem 115 miliard korun. Příjmy státu mají být 754,1 miliardy a výdaje 869,1 miliardy korun.