Dvě třetiny lidí by v případě, že by zaměstnání ztratily, hledaly nejprve konkrétní práci, na kterou mají kvalifikaci. Pouze jedna třetina by se ohlížela po jakékoliv práci.

"V porovnání s listopadem loňského roku, kdy jsme našim respondentům pokládali stejnou otázku, se podíl těch, kteří by hledali spíše konkrétní zaměstnání, na úkor těch, kteří by upřednostnili přijetí jakékoliv práce, zvýšil o pět procent," uvedl Jan Červenka z CVVM.

Jakékoliv zaměstnání by častěji přijali nekvalifikovaní dělníci a lidé se základním vzděláním.

Práce přesčas nevadí

Výzkum se zabýval i podmínkami, za kterých by lidé v případě nezaměstnanosti práci přijali. Více než polovině by nevadilo přijmout práci, která vyžaduje nižší kvalifikaci, případně takovou, při které by museli projít rekvalifikací nebo se zaučit. Dvěma třetinám lidí by nevadila práce přesčas, případně vyšší pracovní tempo, než na byli zvyklí na předchozím místě.

Na druhou stranu většině lidí by vadilo se za prací stěhovat nebo dojíždět déle než dvě hodiny. Stejně tak by více než polovina dotázených nestála o práci v zahraničí.

Odpovědi na dotaz ( v %), zda by lidé přijali práci, která by vyžadovala:
. rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne
rekvalifikaci 25 54 12 4
práci v hluku (horku) 4 18 43 27
menší plat 3 27 42 20
nižší kvalifikaci 12 47 26 9
vyšší tempo 8 58 20 6
přesčasy 12 57 19 6
práci v noci 8 31 31 24
práci o víkendech 10 37 18 19
více než 2 hod dojíždění 5 15 40 32
stěhování 3 13 23 52
práce v zahraničí 9 19 18 45
pozn: dopočet do 100% tvoří odpovědi "Nevím"
                                                              Zdroj: CVVM