Ministři 160 členských zemí WTO obchodní dohodu sjednali loni v prosinci na Bali. Kvůli výhradám týkajícím se pravidel pro zemědělský sektor ji ale nakonec letos v červenci vetovala Indie.

"Mezinárodní jednání v rámci organizace jsou kvůli této patové situaci prakticky paralyzována," prohlásil Azevedo. "Je to nejvážnější krize, jaké kdy WTO čelila," dodal.

Členským státům rychle dochází trpělivost.šéf WTO Roberto Azevedo

Kvůli svým výhradám už Indie jednala se Spojenými státy. "Vypadá to však, že během těchto rozhovorů nebylo dosaženo žádného pokroku," uvedl Azevedo. "Členským státům rychle dochází trpělivost," upozornil.

Indické veto oživilo pochybnosti ohledně budoucnosti WTO jako fóra pro sjednávání globálních obchodních dohod. Bez dokončení dohody by podle expertů mohla být ohrožena také role WTO při řešení a urovnávání obchodních sporů mezi zeměmi.

Díky dohodě až 21 miliónů pracovních míst

WTO odhadovala, že dohoda spočívající ve zmírnění celních a dalších bariér obchodu by zvýšila hodnotu globálního obchodu o jeden bilión dolarů na zhruba 23 biliónů dolarů (přes 500 biliónů korun) ročně. Během let by díky ní mohlo vzniknout až 21 ;miliónů pracovních míst, zejména v rozvojových zemích.

WTO je mezivládní organizace, která usnadňuje mezistátní obchodní výměnu. Je nejvyšším orgánem k urovnávání sporů mezi obchodními partnery a má bránit diskriminaci malých zemí. Česká republika patří mezi členy WTO roku 1995.