„Temelín má velký význam pro energetickou bezpečnost Česka i střední Evropy. Češi zaujali vůdčí pozici v bezpečném užívání civilní jaderné technologie a Spojené státy vítají spolupráci s českou vládou v tomto odvětví, včetně spolupráce ve společném americko-českém Centru pro civilní jadernou spolupráci,“ zdůraznil velvyslanec.

Na krátkém setkání s novináři po prohlídce elektrárny uvedl, že na něho zapůsobila technologie, která se v elektrárně používá.

„Jde o energii, která je čistá, bezpečná a neprodukuje CO2 a velmi se těším na její rozvoj v České republice,“ dodal velvyslanec. Připomněl, že v bezpečném využití jaderné energie přináší USA odbornost na špičkové světové úrovni a zároveň vítají rozšíření spolupráce v této oblasti.

Mládek: Jádro bude hrát důležitou roli

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) v této souvislosti sdělil, že aktualizace státní energetické koncepce počítá s tím, že jaderná energie bude hrát společně s domácími zdroji v energetickém mixu České republiky v příštích desetiletích důležitou roli.

Diskutovanou možnost výstavby dalších bloků v Temelíně ale i v Dukovanech je podle něj třeba hodnotit z pohledu ekonomické návratnosti.

„Jsou to investice pro budoucí desetiletí a z pohledu energetické bezpečnosti, nezávislosti a soběstačnosti zdrojů a ostatně i dopadů na životní prostředí je pro nás jaderná energetika jednou z nejlepších variant. Česká republika má všechny předpoklady pro to, aby ji efektivně využívala,“ připomněl ministr.

Stejně jako americký velvyslanec věří, že zmíněné Centrum civilní jaderné spolupráce, které funguje od březnové návštěvy ministra energetiky USA Ernesta Monize, přispěje mimo jiné k efektivní výměně nejnovějších informací o vědeckých, technických a komerčních aspektech jaderně-energetických technologií a jaderné bezpečnosti.