Dluh rostl hlavně na konci loňského roku, na začátku 2004 spíš klesal. V porovnání s koncem roku 2003 se snížil o 28 miliard korun.

"Rozhodující část zahraničních závazků je soustředěna v podnikovém sektoru (65 procent) a má převážně dlouhodobý charakter," uvedla ČNB. Šedesáti procenty se na dluhu podílí podniky v soukromém sektoru.

Vládní sektor se na dluzích podílí 9 procenty. Dluh se zvýšil hlavně čerpáním úvěrů od Evropské investiční banky, která ČR poskytuje úvěr na odstraňování následků spojených s povodněmi v roce 2002. Úvěry na rozvoj čerpají i jednotlivé regiony ČR. 

Zbylou částí se na dluhu podílí bankovní sektor.

Vážný je až dluh 40% HDP

Ve srovnání s Polskem, Slovenskem či Maďarskem je zahraniční zadluženost ČR (33,6% HDP) nízká. Polský i slovenský dluh přesahuje 40 procent HDP, maďarský dluh je ve srovnání s českým téměř dvojnásobný.

"Zahraniční zadluženost není rozhodně problém, kterým by ČR trpěla," komentoval zveřejněná data analytik ČSOB Petr Dufek.

Daleko větším problémem než dluh v zahraničí je rostoucí vnitřní zadluženost, kterou zvyšují schodky státního rozpočtu, ztráty České konsolidační agentury a státní záruky, tvrdí ekonomové. 

Deficit investic roste v řádu stovek miliard

Zahraniční firmy letos v ČR investovaly k letošnímu březnu celkově o 619 miliard korun více, než vydaly české podniky v zahraničí. Jen ve srovnání s březnem loňského roku je deficit o 229 miliard vyšší. Stejně jako u dluhu rostl deficit hlavně v roce 2003, v porovnání s koncem roku v 1. čtvrtletí 2004 zůstal deficit na stejné výši.