Ministerstvo životního prostředí kvůli kácení v železničních koridorech už vyjednává několik měsíců s ministerstvem dopravy. Jde o ochranné pásmo dráhy a střet dvou zákonů. SŽDC se dlouhodobě hájí bezpečností železniční dopravy.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

„V současné době ředitelství ČIŽP vypracovává závěrečný protokol. Další kroky budou provedeny poté, co se k protokolu kontrolovaná osoba vyjádří. Pokud však bude prokázáno porušení zákona o ochraně přírody a krajiny, případně že SŽDC kácela i po doručení výše uvedeného rozhodnutí, lze předpokládat zahájení řízení o uložení pokuty a případně uložit pokutu až do výše dva milióny korun,” potvrdila  mluvčí inspekce Pavla Sibřinová.

Listí na kolejích

Jádrem sporu se stal nový metodický pokyn SŽDC pro kácení takzvaných nežádoucích dřevin. Podle ekologů ze sdružení Arnika znamená, že může být pokácen každý strom, jehož listí padá na koleje.

Inspekce už před časem SŽDC, která spravuje až 9500 kilometrů tratí, upozornila, že musí při kácení dřevin postupovat v souladu se zákonem o ochraně přírody. V současnosti musí železničáři žádat o povolení k pokácení každého jednotlivého stromu u trati. To komplikuje údržbu železničních tras, popadané stromy v důsledku vichřic komplikují dopravu a v neposlední řadě to může i ohrožovat lidské životy, reagoval ministr dopravy Antonín Prachař (ANO).

"Aktuálně víme, že je problém ve výkladu zákona o drahách, kdy SŽDC má povinnost zajišťovat bezpečnost na dráze. Nicméně ten oni si vykládají způsobem, se kterým ministerstvo životního prostředí (MŽP) nesouhlasí," řekla mluvčí MŽP Petra Roubíčková.

Ochránci brání kácení rizikových stromů, tvrdí správa

Postup inspekce a ministerstva životního prostředí kritizuje správa železnic. "Tyto orgány mají tendenci kácení rizikových stromů všemožně omezovat a v podstatě se tak snaží bránit zajišťování našich povinností, které jsou jasně dané zákonem o dráhách. Přitom nenesou žádnou odpovědnost v případě mimořádné události, protože ta bude vždy na provozovateli dráhy, tedy SŽDC," uvedla správa železnic.

Té vadí, že inspekce životního prostředí má faktické právo veta při posuzování, které stromy je nutné z důvodu bezpečnosti na železnici odstranit.

MŽP kvůli sporům s resortem dopravy vyjednává o nové metodice ohlašování chystaného kácení. "A to tak, aby nedocházelo ke kolizi se zákonem o ochraně přírody a krajiny," doplnila mluvčí.

Resortu dopravy jde podle ministra Prachaře o zavedení nového 30 metrů širokého pásma podél kolejí, kde by SŽDC mohla kácet určité druhy dřevin pouze na základě oznámení, což by prý práce výrazně usnadnilo. To zřejmě bude pro MŽP nepřijatelné stejně jako pro ekology, obě strany požadují dodržování zákona o ochraně přírody.

"Každý strom metr nebo dvacet metrů od dráhy by měl projít nějakým posuzováním orgánů ochrany přírody. My jsme mimo jiné z určitých interních dokumentů SŽDC zjistili, že jsou úseky na dráze, kde SŽDC plánuje kácet dokonce až 80 metrů od kolejnice," upozornil Vratislav Vozník z Arniky.

V současnosti není žádná vzdálenost kácení od trati předepsána. SŽDC musí z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny podávat žádost u kácení jakéhokoliv stromu, který je více než 130 centimetrů vysoký a má více než 80 centimetrů obvod, nebo u každého kácení, kdy má padnout více než 40 metrů čtverečních dřevin. To se týká především keřů.