Podmínkou podle autorů studie ovšem je, aby stát směřoval svou podporu do nově se rozvíjejících odvětví, což se zatím děje jen minimálně. Ačkoli má Česko dlouholetou průmyslovou tradici, zavedená odvětví se dnes destabilizují kvůli rychlým technologickým změnám.

Rozvinutá digitální ekonomika podle spoluautora Marka Jetmara nenabízí místa jen programátorům a technikům, ale zahrnuje i nové typy profesí, například mezioborové specialisty, kteří kombinují inženýrské a programátorské kompetence, nebo nové obory a služby v oblasti kreativního průmyslu. Jde například o vývoj platforem digitálního obsahu či postupné propojování televize a internetu.

Stavět dálnice nestačí

Cílem studie je představit nová odvětví státní správě, iniciovat změny ve vládní politice a zařadit tuto oblast do strategie Digitální Česko. Stát by měl také vytvořit nebo určit jeden útvar, který by se agendou digitální ekonomiky zabýval. Dosud je většina agendy roztříštěná mezi ministerstva vnitra a průmyslu a obchodu.

Ministerstvo vnitra řeší obslužnou část informačních technologií pro chod státu, zatímco ministerstvo průmyslu si všímá elektronické komunikace a poštovních služeb. Další oblasti digitální ekonomiky tak zůstávají mimo dosah a působnost obou ministerstev.

"Dosavadní intervence státu se soustřeďují hlavně na podporu investic do hmotného majetku a budování infrastruktury a tvorbu systémů pro řízení podniků. Ignorovány jsou další oblasti, které mohou mít zásadní vliv na inovace a vznik nových pracovních míst," uvedla spolupracovnice institutu Alexandra Rudyšarová s tím, že pro tyto nové oblasti chybí vládní politika i odpovídající legislativa.