"V dubnu předalo MMR podnět k odebrání tří set sedmdesáti jedné koncese," řekl mluvčí ministerstva Petr Dimun. 

Návrhy na zrušení živnostenského oprávnění nebo pozastavení živnosti ministerstvo zasílá na příslušné živnostenské úřady. Ty mají rozhodnout a případně zrušit či pozastavit dané cestovní kanceláři živnostenské oprávnění a zamezit její činnosti.

Ne vždy se to ale povede včas. Jako například loni, když cestovní kancelář Moravia Tour Růženy Drobiličové neobnovila smlouvu na pojištění proti úpadku. Ministerstvo podalo podnět na zrušení "provozování cestovní kanceláře". Místní živnostenský úřad však na výzvu nereagoval. Cestovka tak při finančních nesnázích zanechala v cizině desítky poškozených klientů a některým ani vycestovat neumožnila.

Letos ministerstvo zaslalo celkem tři sta sedmdesát jeden návrh k pozastavení činnosti "nepojištěným" cestovním kancelářím. Číslo však zahrnuje také cestovky, které se pojistily v mezidobí, ty, jež živnost přerušily, nebo jim byla živnost zrušena a kanceláře, které jsou ve správním řízení živnostenských úřadů. 

Bez smlouvy nelze provozovat zájezdy

Pojištění proti úpadku cestovkám zajišťují společnosti jako Generali Pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, Česká pojišťovna, UNIQA a Kooperativa pojišťovna, které také poskytují informace o svých klientech. V době, kdy cestovní kancelář nemá uzavřenou pojistnou smlouvu proti úpadku, nesmí podle zákona 159/1999 Sb. provozovat zájezdy.

A to až do doby, než opět pojistku uzavře a splní tak zákonnou povinnost, která je podmínkou pro provozování cestovní kanceláře, dodává mluvčí Dimun.

Dávat pozor při nákupu zájezdů u cestovních kanceláří na to, zda má daná CK uzavřenou pojistku proti úpadku, a popřípadě si tuto skutečnost ověřit na internetových stránkách jednotlivých pojišťoven či ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz) doporučují cestovatelům i sami majitelé cestovek. Tvrdí, že klienti často riskují a své úspory svěřují do rukou majitelů neseriozních firem.

Za klienta může jet náhradník

Stejně tak často neví o svých právech při sepisování smlouvy v cestovní kanceláři či u agentů-zprostředkovatelů zájezdů. Podle občanského zákoníku tak například může zákazník kdykoliv v době před zahájením zájezdu písemně oznámit cestovní kanceláři, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba.

Málokdo také ví, že cestovní smlouva musí být uzavřena písemně a cestovní kancelář je povinna vydat jedno vyhotovení cestovní smlouvy spolu s dokladem o pojištění vystaveným pojišťovnou.

Než klient na zájezd odjede, mohou nastat takové okolnosti, že cestovní kancelář musí změnit nejen cenu, ale i podmínky smlouvy. Zákazníkovi pak může v těchto případech navrhnout změnu cestovní smlouvy.

Pokud se kancelář rozhodne odstoupit od smlouvy, je nejpozději do sedmi dnů před zahájením zájezdu povinna poskytnout klientovi další písemné informace o všech skutečnostech s tím souvisejících. Cestovní kancelář pak samozřejmě také odpovídá za škodu vzniklou odstoupením od smlouvy.