Pětina lidí považuje stávající počet lidí bez práce za přiměřený, za příliš nízkou označila nezaměstnanost dvě procenta lidí.

"V porovnání s výsledky předcházejících šetření můžeme konstatovat, že podíl občanů zastávajících názor, že současná míra nezaměstnanosti v ČR je vysoká, stále roste," uvedla ve studii CVVM její autorka Naděžda Horáková. Loni v květnu, kdy byla nezaměstnanost 9,4 procent, ji za vysokou považovalo 67 procent.

Průzkum se věnoval i tomu, co lidé považují za příčinu nezaměstnanosti. Nejčastěji, ve 46 procentech případů, je to fakt, že lidé prostě nemohou  zaměstnání sehnat. Lidé si většinou také myslí, že není problém práci najít, ale je velký problém najít práci vhodnou.

V porovnání s polovinou 90. let dvojnásobně klesl počet lidí, kteří si myslí, že lidé jsou nezaměstnaní, protože nechtějí pracovat. Respondenti se začali přiklánět k možnosti, že práci nelze sehnat.

Vývoj názorů na příčiny nezaměstnanosti (v %)
. březen 1997 březen 2001 květen 2003 květen 2004
nelze najít vhodnou práci 36 53 49 46
nelze najít žádnou práci 6 16 24 27
nemá zájem pracovat 45 24 22 23
neví 13 7 5 4
                                                             Zdroj: CVVM

Nejoptimističtější jsou Pražané

"K názoru, že není problém najít vhodnou práci, se nejčastěji přiklánějí obyvatelé Prahy," uvedla Horáková. Že je problém najít jakoukoliv práci si myslí nejčastěji obyvatelé Pardubického a Zlínského kraje. A také lidé, kteří žijí na vesnicích.

Dvě třetiny lidí se v průzkumu přiznaly, že nemají žádnou zkušenost s nezaměstnaností. Čtyři procenta lidí byla nezaměstnána třikrát a vícekrát. Častěji jsou bez práce lidé se základním vzděláním. Jen 18 procent vysokoškolsky vzdělaných lidí se přiznalo k tomu, že ví, jaký je to pocit, být bez práce.

Lidé nečekají výrazné změny

Vývoj nezaměstnanosti v následujících letech vidí optimisticky 13 procent lidí, což je nejvíce za dobu,  co podobné výzkumy probíhají. Většina lidí si myslí, že míra zůstane stejná (35 procent), případně se mírně zvýší (35 procent).

Do budoucna se lidé práci přiliš nebojí. Více než polovina dotázaných považuje možnost, že o zdroj své obživy přijde za nepravděpodobnou. "Ztrátu svého zaměstnání považuje za pravděpodobnou více než čtvrtina zaměstnanců, přičemž pět procent označilo tuto skutečnost za velmi pravděpodobnou," uvedla Horáková. Ostatní nedokáží svou situaci posoudit.