Obchod s luxusními potravinami Julius Meinl slavnostně otevřel loni v prosinci. Od té doby byl většinou poloprázdný a hromadil ztrátu. V červenci se palác nenápadně přejmenoval na Potraviny Můstek a začátkem října firma oznámila, že v Praze kvůli nezájmu končí. [celá zpráva]

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Insolvenční správce nyní požádal o jmenování prozatímního věřitelského výboru.

Zavřete co nejdřív, radí správce

„Provoz dlužníkova podniku je vysoce ztrátový, což přivodilo úpadkovou situaci dlužníka během necelého roku jeho podnikání. Po prvotním seznámení s účetními výkazy a strukturou portfolia závazků dlužníka jsem nucen konstatovat, že se jeví jako vysoce pravděpodobné, že výnos zpeněžení majetkové podstaty nebude stačit ani na pokrytí všech pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek naroveň jim postavených,“ uvádí správce ve zprávě zveřejněné v insolvenčním rejstříku.

„Za této situace mám za to, že je v zájmu všech dotčených subjektů, aby provoz dlužníkova podniku byl ukončen ve lhůtě co možná nejkratší a aby došlo k vyklizení jím užívaných nebytových prostorů tak, aby zbytečně nenarůstal dluh vůči pronajímateli,“ dodal.

Z dokumentů vyplývá, že jedním z věřitelů je majitel budovy, společnost City Palais, se splatnými pohledávkami v celkové výši 1 085 696 eur (29,9 miliónu korun) které představují nezaplacené nájemné za uplynulých pět měsíců a které byly splatné v období od 9. května 2014 do 5. září 2014.

Dalším věřitelem, na kterého se zřejmě nedostane, je firma Instalace Praha, která dodala vybavení prodejny. V dokumentech ale není částka upřesněna.

Větší částky mají přihlášené zajištění věřitelé společnosti Meinl Bank (Antigua) Julius Meinl AG, které poskytly firmě úvěr na provoz za 3,6 miliónu eur (téměř sto miliónů korun).

Ceny luxusnější než zboží

Za neúspěchem gurmánského paláce stojí podle všeho příliš vysoké ceny. Za výrazně vyšší ceny se tu prodávaly i některé potraviny, které je možné sehnat ve velkých nákupních řetězcích.

Takový příplatek za luxus nebyli Češi ochotni dát ani v centru hlavního města a prodej nezachránili ani turisté.

Meinl ale Česko neopustil zcela, loni otevřela v Praze pobočku Meinl Bank, zaměřená na bohatou českou a ruskou klientelu a obchod s realitami.