Policie Vítka obvinila v září 2004, a to pro údajnou přípravu obchodování s lidmi za účelem pohlavního styku. Podnikatel putoval na několik týdnů do vazby, státní zastupitelství zároveň zajistilo veškerý jeho majetek a zakázalo mu s ním nakládat. Zablokování majetku trvalo do listopadu téhož roku, trestní stíhání pak soudy zastavily koncem září 2005.

Vítek poukazoval na to, že v srpnu 2004 uzavřel smlouvu o převodu pozemků se společností The Marketplace, ve které byla stanovena smluvní pokuta 300 miliónů korun. Kvůli zajištění majetku prý nemohl svůj závazek splnit a následně musel zaplatit celkem 412 miliónů firmě, které The Marketplace svou pohledávku postoupila.

Soud neshledal příčinnou souvislost

Částku vymáhal po státu prostřednictvím ministerstva spravedlnosti.

Obvodní soud pro Prahu 2 v dubnu dospěl k závěru, že podnikatelův nárok je promlčen už od března 2010, přičemž Vítek podal žalobu až v únoru 2013. Soud se proto vůbec nezabýval věcnou stránkou sporu a miliardářovu žalobu zamítl. Dodal ovšem, že i kdyby nárok promlčen nebyl, stát by za údajnou škodu odpovědnost nenesl, protože si ji Vítek zavinil sám. Neoznámil totiž orgánům činným v trestním řízení, že mu zablokováním majetku může vzniknout škoda.

Vítek podal proti rozsudku odvolání a odvolací senát v úterý rozhodl, že podnikatelův nárok promlčen není. Přesto mu ale peníze nepřiznal, a to proto, že mezi zablokováním majetku a tvrzenou vzniklou škodou neshledal příčinnou souvislost.