Chudoby je v Česku méně, než je průměr  EU. V Česku je za hranici chudoby označována minimální mzda, která činí 6 700 korun měsíčně. Roční příjem se tedy rovná 80 400 korunám. Metodika EU, použitá při výzkumu, považovala za nejnižší příjem zhruba 74 000 korun ročně.

"ČR patří trvale k zemím s nízkou mírou chudoby," tvrdí akční plán. V Česku ale na rozdíl od ostatních zemí EU žije více lidí, kteří jsou těsně nad prahem chudoby.

V chudých domácnostech žilo 15 procent dětí do 15 let. Chudoba trápí častěji právě rodiny s dětmi než bezdětné. Dětská chudoba je nejvýraznější v neúplných rodinách. Převážně jí trpí domácnosti osamělých rozvedených či svobodných matek. V roce 2002 náleželo k chudým 30 procent z těchto nekompletních rodin.

Valorizace důchodů snižují podíl chudých penzistů

Chudobou jsou podle odborníků častěji ohroženy ženy než muži. Rozdíl mezi nimi se ještě prohlubuje s přibývajícím věkem. Bezmála dvě pětiny z nezaměstnaných lze považovat za chudé. Chudoba trápí také každého padesátého zaměstnance. I když jsou za chudé označováni obvykle lidé v penzi, chudobou trpí jen čtyři procenta důchodců.

"Relativně malý podíl důchodců je důsledkem pravidelných valorizací důchodů, které většinou přesahují stanovenou hranici relativní chudoby podle EU," objasňuje plán.

Plán vychází ze Společných cílů boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení EU a stanovuje základní oblasti, na které je nutné, aby vláda, ale i celá společnost, zaměřila pozornost jako na zdroje a cesty, jak chudobu snížit.

Nízkou míru chudoby v ČR může v budoucnu ohrozit především rostoucí nezaměstnanost. Vzhledem ke stárnutí obyvatel se bude prohlubovat i chudoba důchodců. Nynější penzijní systém totiž není schopen přibývající počet seniorů zvládnout.

Plán chce bojovat také proti sociálnímu vyloučení Romů a přistěhovalců. Důraz plán klade především na dostupnost vzdělání a bydlení. Podle plánu je třeba bojovat i proti sociálně patologickým jevům, lichvě a kriminalitě.