„Nová legislativní úprava umožní 3500 horníkům dřívější odchod do starobního důchodu,“ řekl Právu mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Petr Habáň.

Návrh zákona je podle Habáně reakcí zejména na současnou situaci v OKD, ale i v dalších společnostech v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a vznikl na základě požadavků Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu.

Návrh upravuje v zákoně o důchodovém pojištění nižší důchodový věk některých horníků o pět let včetně zvláštního způsobu stanovení procentní výměry starobního důchodu. Odcházet do penze o pět let dřív mohou někteří horníci již dnes.

Podmínkou pro snížení důchodového věku bude odpracování příslušného počtu směn pod zemí v hlubinných dolech. „Obecně se bude jednat o 3300 směn s tím, že v některých specifických případech postačí i nižší počet,“ doplnil Habáň. Na přípravu nové legislativy ve čtvrtek upozornila Mladá fronta Dnes.

Utlumování těžby přijde na miliardy

Finanční náklady spojené s navrhovanou úpravou budou záviset na počtu horníků splňujících stanovené podmínky, který se bude vyvíjet v návaznosti na rozsah útlumu těžby.

Tyto dodatečné náklady však budou podle Habáně rozloženy v čase tak, jak budou jednotliví horníci splňovat stanovené podmínky a jak se bude snižovat rozsah těžby. Při snížení počtu horníků zhruba o čtvrtinu by náklady do roku 2070 činily v tomto období celkem 26 miliard korun. Pokud by se počet horníků snížil až o 70 procent, činily by tyto náklady v tomto období celkem kolem 50 miliard korun.

Návrh zákona je v současné době v meziresortním připomínkovém řízení a po jeho skončení plánuje MPSV předložit normu na jednání vlády. Zákon by měl nabýt účinnosti v průběhu roku 2015.

MPSV současně navrhuje úpravu nařízení vlády o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali pracovat před rokem 1993. Změna vypouští dosavadní omezující podmínku spočívající v tom, že příslušný počet směn pod zemí pro snížení důchodového věku musel být získán jen před rokem 2009.

„Touto úpravou se tak rozšíří okruh horníků, na které se toto nařízení bude vztahovat,” vysvětlil Habáň.

Návrh novely tohoto nařízení vlády byl již rozeslán do meziresortního připomínkového řízení. Platit by měla už od prvního dne druhého kalendářního měsíce po vyhlášení, tedy dřív, než nabyde účinnosti navrhovaný zákon.