Intenzita dojížďky mezi kraji je vysoká především mezi Prahou a velkou částí Středočeského kraje. V loni vyjíždělo přes hranice kraje bydliště za prací do jiných krajů 298 tisíc osob, což je šest procent všech pracujících bydlících v Česku.

„Četnost dojížďky a vyjížďky podle jednotlivých krajů je přitom velmi odlišná. Zcela mimořádné postavení má Praha, do které dojíždělo 168 tisíc osob, tedy více než 56 procent z celkového objemu mezikrajské dojížďky. Druhým nejčastějším cílem je Středočeský kraj, do kterého přijíždělo za prací 43 tisíc osob. Dojížďka do jiných regionů republiky je již podstatně nižší,“ uvedla Marta Petráňová z ČSÚ.

Význam mezikrajské dojížďky se měří pomocí indexu počtu pracujících v regionu k počtu osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním s bydlištěm na území příslušného kraje. Při výpočtu jako průměr za léta 2011 až 2013 činil tento index v Praze 119,7, (tedy zhruba pětina pracujících v Praze je mimopražských) ve všech ostatních krajích je hodnota indexu nižší než 100.

Vyjíždějí hlavně mladší s vyšším vzděláním

Vyjíždějící do jiného kraje jsou spíše mladší. Jestliže se podílejí osoby do 34 let na celkové zaměstnanosti necelými třiceti procenty, ve skupině vyjíždějících to bylo 37 procent. Podíl mladých se nicméně v porovnání s rokem 2009 snížil, což souvisí s posuny ve věkové skladbě obyvatelstva a dlouhodobými migračními pohyby.

Za prací vyjíždějí především lidé s maturitou a vysokoškoláci. Jsou to skupiny řídících pracovníků, specialistů a technických a odborných pracovníků. V menší míře se to týká i úředníků. Naopak méně do jiného kraje jezdí za zaměstnáním pracovníci ve službách a prodeji, řemeslníci a opraváři, pracovníci obsluhy strojů a zařízení a pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, uvedl ČSÚ.