Skupina proto vyzvala klíčové ekonomiky světa sdružené ve skupině G20, aby na svém listopadovém zasedání přijaly řadu protikorupčních opatření.

„Korupce brání soukromým investicím, snižuje hospodářský růst, zvyšuje náklady na podnikání a může vést k politické nestabilitě. V rozvojových zemích je korupce zabiják. Pokud je státní správa připravena o vlastní zdroje na zdravotní péči, potravinovou bezpečnost a základní infrastrukturu, stojí to životy, přičemž největší daň si to vyžaduje mezi dětmi,“ uvádí zpráva skupiny, podle níž korupce představuje „biliónový skandál“.

Problémy: praní peněz, daně, firmy

Kvůli korupci umírá ročně 3,6 miliónů lidí, pro něž nejsou místa v nemocnicích, na jejichž stavbu nezbyly peníze. Kdyby byla odstraněna nejrůznější bankovní a jiná tajemství, která korupci umožňují, bylo by možné mnoha z těchto úmrtí zabránit.

ONE tvrdí, že korupce ohrožuje všechny výsledky boje proti chudobě během posledních 20 let.

Kdyby se ji podařilo vykořenit, bylo by možné poskytnout vzdělání deseti miliónům dětí a zaplatit půl miliónu jejich učitelů, ale i pořídit léky pro více než 11 miliónů obětí AIDS.

ONE proto vyzývá, aby G20 prosadila povinné zveřejňování informací o vlastnících firem, čímž by se předešlo jejich zneužití pro praní korupčních peněz. Podniky těžící ropu, plyn a další suroviny by měly povinně podávat zprávy o své činnosti, aby přírodní zdroje chudých zemí „nemohly být fakticky ukradeny lidmi nahoře“.

Skupina požaduje také postih daňových úniků. Jejím terčem jsou nejen pochybné dohody o přírodních zdrojích, ale i firmy, které jsou jen skořápkami, které anonymní majitelé využívají pro podezřelé nebo přímo zločinné aktivity.