„Při kontrole byla ve čtvrtek v části skladového komplexu zjištěna přítomnost myších exkrementů na podlahách pod paletami i mezi nimi, včetně nečistot v dolních částech regálového systému. V některých místech skladu byl zjištěn výskyt živých myší a byly objeveny stopy po jejich působení – rozkousané kartóny a rozkousané obaly s potravinami,“ uvedl Pospíchal.

Inspekce proto část centrálního skladu Kauflandu v Týnecké ulici v Olomouci uzavřela.

Inspekce našla myší trus i živé myši

Inspekce našla myší trus i živé myši.

FOTO: SZPI

V průběhu prováděné kontroly byly podle mluvčího potraviny s poškozenými obaly vyřazeny z uvádění na trh a byly připraveny k likvidaci.

Inspekce taktéž nařídila provést bez prodlení deratizaci a dezinfekci. Odstranění zjištěných nedostatků prověří opakovanou kontrolou. S Kauflandem inspekce neprodleně zahájí správní řízení o uložení pokuty.