Ředitelství silnic postupovalo při vypisování zakázek jen zjednodušenou formou, když použilo jednací řízení bez uveřejnění. Podle úřadu to ale bylo v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách.

KOMENTÁŘ DNE:

Jak probíhá Zemanova prezidentská nekampaň - se svoláním první schůze Sněmovny čekal až do nejzazšího možného termínu, vláda tak nejspíš požádá o důvěru až těsně před prvním kolem prezidentských voleb, píše Jiří Pehe. Čtěte zde >>

„ŘSD neprokázalo existenci krajně naléhavého případu či situace objektivně nepředvídatelné ani takovou časovou tíseň, aby nemohlo zadat veřejnou zakázku v řádném zadávacím řízení,” uvedl Rafaj.

Jednalo se o zakázky na opěrné zdi v obcích Suchovršice a Adamov a na havárii tělesa silničního náspu v katastrálním území obce Zlatá Olešnice.

Času měli dost

„Zadavatel byl s faktickým stavem staveb seznámen v březnu 2012 a zadávací řízení zahájil až v říjnu 2012, přičemž smlouvy s vybranými dodavateli uzavřel v lednu 2013,” dodal šéf Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Podle Rafaje při zadávání veřejné zakázky prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění vždy existuje riziko, že výběr nejvhodnější nabídky může být podstatně ovlivněn. K předložení nabídky je totiž vyzýván jen minimální počet potenciálních dodavatelů, zadávací řízení se nezveřejňuje a probíhá v krátkém čase.

„Tyto okolnosti mohou ovlivnit množství, kvalitu a cenu nabídek, tudíž i výběr nejvhodnější nabídky,” uvedl Rafaj.