Při kontrolách příhraničních tržnic inspekce zajistila celkem 21 485 padělků, jejichž prodejem by majitelům práv duševního vlastnictví vznikla škoda dosahující téměř 24,5 miliónu korun. Padělky budou po nabytí právní moci rozhodnutí zničeny, případně využity k humanitárním účelům.

Mezi zabavenými padělky byly ze tří čtvrtin falzifikáty textilního zboží, čtvrtinu tvořily audio a video nosiče, obuv, hodinky a hračky.

„Na základě prokázaného porušení právních předpisů bylo kontrolním subjektům pravomocně uloženo celkem 392 pokut v hodnotě 2,65 miliónu korun," uvedl mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Z 590 kontrol zjistili kontroloři porušení předpisů v 83 procentech. Prodej padělků byl prokázán prodávajícím v 203 případech, tedy v 34 procentech případů. Mezi nejčastěji padělanými značkami byly Adidas, Louis Vuitton, Lacoste či Crocs.