Před několika dny o tom rozhodlo zastupitelstvo města. "Úvěr v celkové výši 525 miliónů korun bychom využili mimo jiné na výstavbu retenční zdrže v Bolevci nebo odkanalizování Radčic, Křimic a Valchy," připomněl náměstek plzeňského primátora Miroslav Kalous (ODS).

Podle předběžných podmínek nemá doba splatnosti úvěru přesáhnout patnáct let a město by ale zřejmě mohlo získat odklad splácení do roku 2007.

Prostředky od Evropské investiční banky mají pokrýt jen část celkových nákladů, radnice doufá, že dalších zhruba padesát až sedmdesát procent potřebných financí získá z dotačních fondů unie.

Plzeň požádala o celkem 1,2 miliardy, z této částky ale už vypadlo 450 miliónů určených na modernizaci čistírny odpadních vod. "Brusel odůvodnil své negativní stanovisko tím, že máme v tomto směru přísnější normy než Evropská unie," podotkl Kalous.