"Až 70 procent respondentů se domnívá, že stát nevěnuje odpovídající pozornost ochraně zahraničních investorů, a zároveň se domnívá, že stát není dobře připraven na mezinárodní soudní řízení," uvedl ve své zprávě STEM.

Agentura zkoumala postoj k arbitrážím v závislosti na pohlaví, věku a sympatiích k politickým stranám. Metodou rozhovoru zachytila názory 657 lidí. Pracovníci STEMu se ptali, co si lidé o arbitrážích myslí a zda o nich vůbec vědí.

Zatímco sledování arbitráží potvrdili častěji muži a vysokoškolsky vzdělaní lidé, na tom, že ČR není na arbitrážní řízení připravena a nepostupuje pečlivě, se shodují všichni bez ohledu na sociodemografické rozložení. Myslí si to 82 procent dotázaných.

Lidé fandí spíš firmám než státu

Mínění lidí, co se oprávněnosti arbitráží týče, stojí ve většině na straně firem. Tři čtvrtiny lidí si myslí, že stát nedokáže dostatečně ochránit investice zahraničních firem a špatné výsledky arbitráží si tak způsobuje sám.

Většina lidí, 57 procent, nevěří státu ani do budoucna a myslí si, že výdaje na prohrané arbitráže budou i nadále výrazně zasahovat do státního rozpočtu.

Arbitráže s Nomurou

Kriticky se lidé dívají i na probíhající arbitráž s Nomurou. Ta chce po české vládě 40 miliard korun za to, že neochránila její investici do Investiční a poštovní banky. Rozhodčí řízení nyní probíhá v Londýně. Arbitři se snaží rozhodnout o klíčové otázce, zda se Nomura chovala jako řádný investor. Právě odpověď na ní by měla ovlivnit rozhodnutí.

Další arbitráž se vede v opačném směru - český stát proti Nomuře. V protižalobě žádá Nomuru o 236 miliard korun jako náplast na škody, které pád IPB Česku způsobil.