Ředitelství úřadu vydalo všem svým kontaktním pracovištím závazný pokyn, který se týká většího využívání poukázek.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

„Opatření má napomoci tam, kde by dávka mohla být nebo je používána k jinému účelu, než byla poskytnuta, tedy k zajištění základních životních podmínek,” uvedla mluvčí.

Opatření se týká pouze dvou nepojistných sociálních dávek ze systému pomoci ve hmotné nouzi, a to příspěvku na živobytí a mimořádné okamžité pomoci. V prvním případě může úřad práce vyplatit ve formě poukázek opravňujících k nákupu zboží ve stanovené hodnotě maximálně 65 procent přiznané dávky.

Poukázky na jídlo i oblečení

Forma výplaty mimořádné okamžité pomoci pak může mít podobu peněžní nebo věcnou, případně kombinovanou. Záleží na typu dávky a na dané situaci.

Poukázky slouží k odběru potravin, základních hygienických prostředků, dětského a lékárenského zboží, školních potřeb a oděvů. Tedy zboží, které zajistí osobě v hmotné nouzi základní životní podmínky. Poukázky není možné použít na nákup alkoholu a tabákových výrobků.

Dávku může dostat za příjemce sociální pracovník

Úřad práce proto také uzavřel nové smlouvy s dodavateli poukázek, aby zajistil klientům co nejširší možnosti jejich uplatnění.

„Jedním z rozhodujících kritérií při výběru společností, které nám poukázky dodávají, byla co nejširší síť jejich obchodních partnerů, u nichž je možné stravenkami platit, včetně garance této sítě. V praxi to tedy znamená, že ji nebudou moci omezovat,“ upozorňuje generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková.

Ve výjimečných případech mohou úředníci podle zákona využít i institutu zvláštního příjemce. Tehdy s poskytnutou dávkou hospodaří ve prospěch oprávněného například sociální pracovník.