„Harmonogram odstávky obsahoval 10 tisíc činností, které jsou hotovy. Spuštěním reaktoru začalo několikadenní uvádění bloku do provozu, což doprovází řada zkoušek v jaderné i nejaderné části elektrárny. Vedle ověřování parametrů paliva v reaktoru bude velká pozornost upřena k turbíně,“ uvedl Sviták.

KOMENTÁŘE DNE:

Rozvrácená společnost? - Nad důsledky migrační krize se zamýšlí Thomas Kulidakis - Čtěte zde >>

Během odstávky došlo rovněž k výměně všech tří nízkotlakých dílů turbíny a vysokotlaká olejová regulace nahradila původní nízkotlakou. Výkon prvního bloku se tak zvýší ze současných 1056 MWe na 1078 MWe, aniž by spotřeboval více paliva.

Vyvažování modernizované turbíny proběhne při výkonu reaktoru 30 procent. Mluvčí v této souvislosti připomněl, že odborníci dva tisíce tun těžkou turbínu musí vyvážit s přesností na desetiny milimetrů.  Vyrábět elektřinu blok začíná při 50procentním výkonu reaktoru.