Nová varianta řešení spotřebitelských sporů má být rychlejší a levnější, ulevit má také soudům. Zákazníkům má přinést vyšší ochranu před nepoctivými podnikateli.

Pokud spotřebitel mimosoudní řešení sporu zahájí, bude mít prodejce povinnost se ho účastnit. Řešení sporu touto cestou bude bezplatné a dobrovolné. Spory bude možné řešit i on-line, mimosoudní cestu tak bude možné využít i na spory z přeshraničních nákupů.

Mimosoudní spotřebitelské spory má v ČR řešit Česká obchodní inspekce (ČOI), která kvůli tomu přijme 34 nových pracovníků. Inspekce bude mít funkci tzv. konciliátora, který se bude snažit dovést obě strany k dohodě. Spotřebitelé budou moci podat svůj návrh do jednoho roku písemně, ústně do protokolu či on-line. Spor bude muset být vyřešen zpravidla do 90 dnů.

Posílí i finanční arbitr

ČOI má řešit spotřebitelské spory s výjimkou finančních služeb, energetiky a telekomunikací. Nadále tedy bude platit, že orgánem pro řešení sporů v oblasti finančních služeb je Finanční arbitr, pro oblast elektronických komunikací a poštovních služeb Český telekomunikační úřad a pro oblast energetiky Energetický regulační úřad.

V případě ČTÚ má být zachován poplatek za řešení sporu ve výši 100 či 200 korun. Kontrolu nad fungováním mimosoudního řešení spotřebitelských sporů bude vykonávat ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

Finanční arbitr bude nově řešit například spory z hypotečních úvěrů, stavebního spoření nebo investičních služeb podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Počet pracovníků úřadu se má zvýšit o 15.

Lidé se raději nesoudí

Roční náklady na institut mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mají být ve výši 55 miliónů korun. Nově vznikne celkem 69 nových pracovních míst.

Vymahatelnost práv ze strany spotřebitelů je nyní v praxi značně obtížná. Spory spotřebitelů s prodejci řeší soudy.

"Tato cesta však bývá často zdlouhavá a nákladná, a pro spotřebitele obvykle stresující. Většinou musí využít i služeb právního zástupce, což představuje další finanční zátěž. Proto se mnohdy spotřebitelé rozhodnou, že své nároky, které jsou v převážné většině relativně nízké hodnoty, řešit vůbec nebudou," uvádí důvodová zpráva k zákonu.