Ministr zdravotnictví Josef Kubinyi nedávno prohlásil, že nechá udělat audit hospodaření ve všech nemocnicích, a pokud zjistí velké nesrovnalosti, udělá rázné kroky. Těmi myslel odvolání ředitelů nemocnic. Už to splnil u tří zařízení: IKEMu, Thomayerovy nemocnice a Fakultní nemocnice Olomouc. 

"Zatímco v roce 2001 byla výsledkem celkového hospodaření dnešních jedenácti fakultních nemocnic účetní ztráta 25,6 miliónu korun, v roce 2002 to byla již ztráta 296,7 miliónu korun a loni 1,283 miliardy korun," píše se ve zprávě o hospodaření nemocnic, kterou ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo.

Pokud se hospodářské výsledky očistí o zvýšení výnosů povoleným započítáváním oprav údržby a nákupu krátkodobého majetku, činí skutečná ztráta v r. 2003 dokonce přes 1,9 miliardy. "Se započítáním hospodářské ztráty předchozích let činí celková účetní ztráta těchto nemocnic ke konci loňského roku dokonce 5,6 miliardy korun," stojí ve zprávě.

Rozhodný přístup

Ministerstvo konstatuje, že "tento vývoj je nutno považovat za velmi neuspokojivý, a proto je třeba urychleně a zásadně situaci řešit".

Nejhorší hospodářské výsledky měla loni Všeobecná fakultní nemocnice na Karlově náměstí, která má ztrátu 475 miliónů, a dále Fakultní nemocnice v Motole, která podle ministerských údajů má ztrátu 334 milióny korun.

Naopak nejlepší hospodářské výsledky měla Fakultní nemocnice Hradec Králové a Královské Vinohrady v Praze.

Mohou za to vyšší mzdy

Celkově ale ministerský materiál uvádí, že zhoršení výsledků fakultních nemocnic má na svědomí loňský a předloňský růst mezd a nedostatečné zvýšení plateb od zdravotních pojišťoven.

Kubinyi už také přislíbil, že sazebník výkonů, podle kterého zdravotní pojišťovny platí za odvedené výkony, bude kompletně přepracován. A to proto, že některé výkony jsou skutečně značně podhodnocené.

V případě Fakultní nemocnice Olomouc, jejíhož ředitele ve středu Kubinyi odvolal, materiál uvádí, že po relativně úspěšném hospodaření v letech 1999 až 2001 v této nemocnici počínaje r. 2002 dochází k prudkému ekonomickému pádu.

Platy rozdílné, ale vysoké

Zpráva o hospodaření fakultních nemocnic uvádí i výši průměrné mzdy lékařů. Z ní vyplývá, že nejvíce berou lékaři ve FN Hradec Králové, a to v průměru 43 tisíc měsíčně. Přes hranici 40 000 se dostali i lékaři ve FN Olomouc, Ostrava a Všeobecné fakultní na Karlově náměstí. Naopak nejméně berou lékaři ve FN na Bulovce v Praze, a to 34 000.

Průměrné platy v nemocnicích v roce 2003 (v Kč)
nemocnice průměrná mzda mzda lékaře mzda personálu
FN Karlovo náměstí 21 912 40 637 20 378
FN Hradec Králové 21 767 43 163 21 095
FN Královské Vinohrady 20 970 39 700 19 897
FN Motol 20 938 38 199 19 400
FN Olomouc 20 902 41 736 18 748
FN Plzeň 20 102 36 392 19 213
Thomayerova FN 20 023 35 941 18 117
FN Bulovka 20 005 34 693 18 662
FN sv. Anna 19 996 36 365 18 038
FN Brno 19 568 36 992 18 384
FN Ostrava 19 510 41 398 18 449
                             Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Problémy vyřeší slučování nemocnic

Ministerstvo zdravotnictví si pozvalo na kobereček všechny ředitele nemocnic a za nedobrý stav jim vyčinilo. Zároveň přijalo opatření k nápravě.

Především chce dosáhnout stejnorodosti ekonomických údajů v účetních dokladech a výkazech. Dále bude vyžadovat od nemocnic reálný rozpočet, a nikoli pouze rozpočet s předpokládaným nulovým hospodářským výsledkem. Konečně zkvalitnit se má i práce dozorčích rad nemocnic tím, že v nich budou dva zástupci státu.

Ministerstvo chce k hospodárnosti přispět i slučováním nemocnic. Už oznámilo záměr sloučit pražské nemocnice na Bulovce, Thomayerova a Všeobecná fakultní do jednoho zařízení. Tím se mají ušetřit peníze na nákup např. drahé techniky a podstatně lépe ji i využívat. Jednotlivé nemocnice by se pak soustředily na určitý druh péče, který by poskytovaly. Tento záměr ale ještě nemá ucelenou podobu.