"Díky silnému hospodářskému růstu se v letech 2000 až 2007 relativní ekonomická úroveň ČR ve srovnání se zeměmi eurozóny zvýšila o 13 procentních bodů. Poté se však kvůli období recesí a jen nevýrazného hospodářského růstu proces konvergence zastavil," uvedlo MF. Pro letošní rok počítá s růstem úrovně a příští rok s jeho stagnací na 75 procentech.

Česká republika by tak na tom měla v ekonomické úrovni být lépe než Slovensko, PolskoMaďarsko. Naopak vyšší ekonomickou úroveň než Česko bude mít letos i příští rok Slovinsko se 76 procenty v porovnání s 12 původními členskými zeměmi eurozóny.

Slovensko podle údajů v predikci letos svoji úroveň zvýší na 71 procent a příští rok na 72 procent. Nejmladší člen EU, Chorvatsko, by letos mělo dosáhnout na 55 procent průměru eurozóny.

Ekonomická úroveň zemí se srovnává na základě běžné parity kupní síly. To je poměr mezi měnami, který vyjadřuje schopnost zakoupit stejný soubor zboží nebo služeb v obou zemích.

Úroveň HDP na obyvatele při přepočtu pomocí běžné parity kupní síly ve vztahu k původním 12 členským zemím eurozóny (v procentech)
Země2011201220132014 (odhad)2015 (odhad)
ČR74 %74 %73 %75 %75 %
Slovensko69 %70 %70 %71 %72 %
Polsko59 %61 %62 %64 %65 %
Maďarsko61 %61 %61 %63 %63 %
Slovinsko77 %77 %76 %76 %76 %
zdroj: ministerstvo financí