Ve více než třiceti případech kontroloři zavedli opatření, jako například pozastavení výroby zmrzliny, nařízení provedení sanitace nebo vyřazení polotovarů pro výrobu zmrzliny.

Jako nevyhovujících z hlediska mikrobiologického bylo hodnoceno 60 vzorků, zejména z hlediska přítomnosti mikroorganismů znamenajících nedodržení základních hygienických požadavků.

V případě použití barviv bylo jako nevyhovujících hodnoceno 13 vzorků zmrzlin, zejména díky přítomnosti nepovolených barviv v polotovarech pro jejich výrobu.

Loni dostali výrobci zmrzliny celkem 74 pokut v celkové výši téměř 150 tisíc korun.

„Dvakrát byl dán příkaz k likvidaci směsi a pasty na výrobu zmrzliny s prošlou dobou spotřeby a  jednou příkaz ke změně vstupních surovin, ve 14 případech bylo nařízeno ukončení výroby zmrzliny, ať již celkový provoz nebo pouze závadný druh, anebo pozastavení výroby a prodeje do odstranění zjištěných nedostatků,“ uvedl hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.