Sankce jsou namířeny na největší ruskou banku Sberbank a další finanční ústavy, v nichž má stát nadpoloviční majetkový podíl. Podle znění sankcí, jež byly odsouhlaseny ve čtvrtek, nebudou moci evropské společnosti a občané EU kupovat nebo prodávat ruské akcie a dluhopisy či jiné finanční nástroje s delší než devadesátidenní dobou splatnosti, vydávané bankami či jinými institucemi, které budou působit v jejich zájmu.

Podle analytiků by to mělo omezit schopnost postižených bank poskytovat úvěry a tím snížit jejich zisky. Zákaz se však kvůli zmenšení dopadu na evropský finanční trh netýká poboček v zemích EU včetně České republiky, což podle expertů může účinnost postihu omezit.

Sankce se vedle bank týkají rovněž například obchodu se zbraněmi či dodávek vyspělých technologií pro ropný průmysl. [celá zpráva]