Spojení obou firem zakázal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) už na jaře 2002. KMV podali proti tomuto rozhodnutí rozklad, úřad ale rozhodnutí potvrdil a přikázal, že KMV musí podíl v Poděbradce převést na něm nezávislou společnost. KMV ale rozhodnutí ignorovala.

"Pokuta je splatná v patnáctidenní lhůtě od nabytí právní moci rozhodnutí. Uvedená společnost je dále povinna převést veškeré držené akcie Poděbradky na vlastnicky, finančně a personálně nezávislý subjekt," uvedl Bednář ve svém úterním rozhodnutí.

Úřad spojení firem zamítl proto, že se mu zdálo, že by se tím zmenšila konkurence na trhu s minerálními vodalmi. Výrobce minerálek Mattoni by ovládnutím Poděbradky a Hanácké kyselky získal přes tři čtvrtiny trhu, což je podle ÚOHS příliš dominantní pozice.

To, že firma rozhodnutí úřadu nebrala na vědomí považuje ÚOHS za ojedinělý úkaz na českém trhu.