"Očekávaná úroda základních obilovin je srovnatelná s pětiletým i desetiletým průměrem," dodává ČSÚ.

Na poklesu produkce obilovin se podílí nejvyšší mírou pšenice ozimá a žito. U ostatních obilovin se naopak očekává nárůst produkce. Předpokládaný hektarový výnos základních obilovin 5,11 tun je meziročně o 2,1 procenta nižší. Pokles hektarového výnosu se očekává u pšenice ozimé a žita, u ostatních obilovin se předpokládá meziroční navýšení výnosu, nejvýznamnější u ovsa a pšenice jarní.

Osevní plochy základních obilovin se mírně snížily, a to o 0,3 procenta na 1,302 miliónu hektarů. Významný pokles výměry byl zaznamenán pouze u žita, mírně se snížila plocha osetá ječmenem ozimým a ovsem.

U nejrozšířenější domácí obiloviny pšenice ozimé, která je osetá téměř na třetině všech ploch, se očekává snížení produkce o 5,2 procenta na 4,296 miliónu tun.

Nárůst řepky se zastavil

Řepka se v letošním roce pěstuje na 15,8 procenta osevních ploch a je tak po pšenici ozimé druhou nejrozšířenější plodinou. "V letošním roce se zastavil dlouhodobý trend nárůstu osevní plochy řepky, výměra se meziročně snížila o sedm procent na 389 000 hektarů, a přiblížila se tak úrovni roku 2011," uvedl ČSÚ.

Odhadovaný hektarový výnos řepky 3,23 tun je o 6,4 procenta nižší než loni. Předpokládaná produkce řepky podle statistiků přesto převyšuje o 9,1 procenta pětiletý průměr a o 20,6 procenta desetiletý průměr, a to díky zvyšujícím se hektarovým výnosům a navýšení osevních ploch o 13,5 procenta.